De afgelopen maanden is er hard nagedacht over een nieuwe structuur voor de Technische Commissie.

Een afvaardiging waarin senioren, jeugd, jeugd CMW en recreanten waren vertegenwoordigd, heeft een nieuwe structuur uitgewerkt.

Doel: ervoor zorgen dat ieder lid voldoende aandacht krijgt. Dus zowel alle uitdaging en doorstromingsmogelijkheden creëren voor getalenteerde ambitieuze jeugd, maar ook voldoende aandacht hebben voor de meer recreatieve spelers en speelsters.

Wie doet wat?
De structuur van de TC heeft een geheel nieuwe invulling gekregen. Uitgangspunt daarbij is dat de taken voor de verschillende leden van de TC behapbaar blijven. In het organogram is de nieuwe structuur schematisch weergegeven en in de tabel kun je zien wie welke functie gaat uitvoeren. Met ingang van het nieuwe seizoen, dus na de zomer, zal de TC volgens deze nieuwe structuur gaan werken.

De TC-voorzitter, Gerard van Dop, zal deze nieuwe TC vanaf medio augustus aansturen, de TC in het bestuur vertegenwoordigen en de verbindende schakel zijn. De ‘gewone’ TC-leden zijn ieder verantwoordelijk voor een aantal teams. Zij zijn het aanspreekpunt van spelers en trainers, zorgen voor de werving van trainers, coaches en teammanagers, en regelen teamsamenstelling, trainingstijden, etc.

Prestatielijn en breedtesport
Zoals je kunt zien, zijn er TC-leden voor de prestatielijn en TC-leden voor de breedtesport. De TC-leden voor de prestatielijn zijn verantwoordelijk voor zowel de prestatieteams bij de senioren als die in de A-B-C jeugd. Zo kunnen ze optimaal het overzicht behouden en talent zo goed mogelijk laten doorstromen.

Uitgangspunt van het TC-beleid zal zijn dat talent niet meer puur op leeftijd wordt ingedeeld, maar ook op technische, fysieke en mentale/sociale ontwikkeling. Zodat iedereen voldoende uitdaging krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

Andere TC-functies
Een nieuwe functie is tevens de coördinator technisch beleid die ingevuld gaat worden door Nathan van Adrichem. Hij zal verantwoordelijk worden voor onder meer het vaststellen en uitdragen van de technische lijn.

Daarnaast zullen administratief coördinatoren zorgen voor onder andere de beantwoording van alle binnenkomende mail. En de verwelkoming van de nieuwe leden.

Ook heeft de TC een secretaris en een coördinator die alles regelt rondom het NOJK.


 

Meer informatie?
De nieuwe structuur en werkwijze van de TC zijn uitgewerkt in een uitgebreid visiedocument dat in mei door het bestuur is goedgekeurd. Lees dat vooral door als je meer wil weten.