De Jeugd TC is met spoed en dus per direct op zoek naar een Assistent Technisch Manager Meisjes (m/v).
Lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan de Jeugd TC van Kalinko en sport in Scheveningen? Dan is dit wellicht iets voor jou.

Per direct: Voorzitter sponsorcommissie

De sponsorcommissie heeft een belangrijke proactieve rol in het aantrekken en continueren van de sponsors van Kalinko. De voorzitter zorgt ervoor dat de sponsorcommissie de sponsoring professioneel organiseert en stelt samen met het bestuur een sponsorplan op. Daarnaast zet de commissie zich in om huidige sponsors te behouden en nieuwe sponsors te verwerven. Hiervan zijn het in de gaten houden van de contracttermijnen van de huidige sponsoren en het voeren van besprekingen met de huidige sponsoren over contractverlenging de belangrijkste taken.

Wat houdt die functie dan precies in?

 • Je wordt verantwoordelijk voor de extra financiële stromingen voor de vereniging;
 • Je bent het aanspreekpunt van de commissie binnen en buiten de vereniging;
 • Je hebt invloed op wie er in de commissie komt;
 • Je stelt samen met het bestuur sponsordoelstellingen vast (bijvoorbeeld: teamsponsoring, grote clubactie en SponsorKliks)
 • Je voert gesprekken met de huidige en potentiële nieuwe sponsors
 • Je stelt meerjarige contracten op
 • Toezicht houden en zorg dragen voor afspraken die voortvloeien uit sponsorcontracten.
 • Een nauwe samenwerking met De M&C-commissie om er zorg te dragen dat sponsorafspraken haalbaar zijn en worden uitgevoerd.

Vind jij het leuk om verantwoordelijk te zijn voor de financiële gezondheid van de vereniging? Of zou je meer willen weten over deze functie?  

Spreek dan de voorzitter Thijs aan! of mail naar Thijs, de voorzitter@kalinko.nl

 

Per direct: Per direct: Kalinko op zoek naar een voorzitter vrijwilligersbeleid

De afgelopen jaren is onze volleybalvereniging gegroeid van een bescheiden regionale vereniging naar een ambitieuze en grote vereniging. Van train(st)er, bestuur, wedstrijdsecretariaat, teamouders en vaste tellers: Onze vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Om inzicht te krijgen hoe de vrijwilligers last binnen de vereniging verdeeld is heeft het bestuur besloten om een puntensysteem in te voeren die inzicht geef in de balans van de vrijwilligers tussen teams. Het puntensysteem zal ingericht moeten worden en er zal een strategie bedacht moeten worden voor de invoering in de vereniging. Het doel is om in het nieuwe seizoen dit model binnen Kalinko te implementeren.

Wat houdt die functie dan precies in?

Voorzitter vrijwilligersbeleid is een nieuwe functie binnen Kalinko.
Jij bent verantwoordelijk voor het inrichten van dit werkveld. Samen met de nieuw te vormen ‘Wij Zijn Kalinko’-commissie ontwikkel en implementeer je het nieuwe vrijwilligersbeleid.
Doel is dat ieder lid en ouders van jeugdleden binnen de vereniging bijdraagt.

 • Je wordt teamlead voor de gehele vrijwilligersorganisatie;
 • Je ontwikkelt een systeem waarbij de zwaarte van de verschillende vrijwilligerstaken worden afgewogen en bepaalt hoeveel punten elk team voor zijn rekening moet nemen;
 • Je werft, ondersteund door het bestuur, commissieleden om van het vrijwilligersbeleid een succes te maken;
 • Je ontwikkelt op basis van het gekozen puntensysteem een strategie voor de implementatie binnen de vereniging;
 • Je gaat met leden in gesprek om de juiste afwegingen te nemen om het nieuwe puntensysteem zo soepel mogelijk te implementeren
Het nieuwe puntensysteem zal veel weerstand krijgen, dit is dan ook de meest uitdagende taak van deze functie. Lijkt je dit wat? of wil je meer weten? Bel of mail de voorzitter Thijs voorzitter@kalinko.nl


 

Per direct: Voorzitter senioren TC

Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Met de commissie bepaal je samen met de trainers de rode draad door de vereniging en houdt je de ontwikkeling van de leden in de gaten.

Taken voorzitter Senioren TC 

 • Organiseren en voorzitten Senioren TC-vergadering
 • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers en stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie
 • Samen met Nidal, Fleur (mannen TC), Peter, Rob, Anneloes (vrouwen TC) en Joke (jeugd TC) worden er elk jaar team samengesteld
 • Vaststellen en opvolgen van de TC-jaarplanning.
 • Zorgt samen met Joke (voorzitter Jeugd TC) voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
 • Bewaken van financiële kaders voor trainersvergoedingen;
 • Coördineren werving en behoud trainers.
 • Maakt in overleg met commissie de teamindeling voor het nieuwe seizoen
 • Verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers inclusief trainerscontracten
 • In de vereniging ben je het aanspreekpunt

In het bestuur Kalinko

 • Neem je deel aan bestuursvergaderingen
 • Ben je samen met het bestuur verantwoordelijk voor het goed leidinggeven aan de TC’s

Vind je het leuk om mee te bepalen hoe het technische beleid bepaald wordt? Of zou je meer willen weten van deze functie? Mail of bel dan Thijs de voorzitter voorzitter@kalinko.nl