Per direct: Voorzitter senioren TC

Het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Met de commissie bepaal je samen met de trainers de rode draad door de vereniging en houdt je de ontwikkeling van de leden in de gaten.

Taken voorzitter Senioren TC 

 • Organiseren en voorzitten Senioren TC-vergadering
 • Overlegt regelmatig met hoofdtrainers en stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie
 • Samen met Nidal, Fleur (mannen TC), Peter, Rob, Anneloes (vrouwen TC) en Joke (jeugd TC) worden er elk jaar team samengesteld
 • Vaststellen en opvolgen van de TC-jaarplanning.
 • Zorgt samen met Joke (voorzitter Jeugd TC) voor een goede overgang van de junioren naar de senioren.
 • Bewaken van financiële kaders voor trainersvergoedingen;
 • Coördineren werving en behoud trainers.
 • Maakt in overleg met commissie de teamindeling voor het nieuwe seizoen
 • Verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers inclusief trainerscontracten
 • In de vereniging ben je het aanspreekpunt

In het bestuur Kalinko

 • Neem je deel aan bestuursvergaderingen
 • Ben je samen met het bestuur verantwoordelijk voor het goed leidinggeven aan de TC’s

Vind je het leuk om mee te bepalen hoe het technische beleid bepaald wordt? Of zou je meer willen weten van deze functie? Mail of bel dan Thijs de voorzitter voorzitter@kalinko.nl