Vacatures binnen Kalinko

Voorzitter sponsorcommissie (vacant per 19-07-2020)

Per direct: Kalinko op zoek naar een Voorzitter sponsorcommissie (m/v)

De sponsorcommissie heeft een belangrijke (pro)actieve rol in het opstellen en verder ontwikkelen van het sponsorbeleid van Kalinko. Het is gewenst dat de sponsorcommissie zich als doel stelt de sponsoring professioneel te organiseren. Zij zal zich inzetten om huidige sponsors te behouden en nieuwe sponsors te verwerven. De commissie houdt de contracttermijnen van de huidige sponsoren in de gaten en voert besprekingen samen met de huidige sponsoren over contractverlenging en vernieuwing van de lopende contracten. Voor alle sponsorvormen wordt ernaar gestreefd om zoveel mogelijk meerjaren overeenkomsten te sluiten.
Daarnaast neemt de persoonlijke aandacht voor een (potentiële) sponsor een belangrijke plaats in. Naast het werven van sponsors is het verzorgen van een goede relatie met Kalinko een rol speelt. Iedereen is welkom en elke vorm van sponsoring wordt enthousiast ontvangen. Suggesties van de kant van de sponsor zijn van harte welkom en de win-win situatie staat voorop!

Wat houdt die functie dan precies in?

Jij bent verantwoordelijk voor het inrichten van dit werkveld. Samen met het nieuw te vormen sponsorcommissie ontwikkeling en implementeer je het nieuwe sponsorbeleid.
 • Je wordt verantwoordelijk voor het gehele sponsorbeleid
 • Vaststellen van sponsordoelstellingen (bijvoorbeeld: teamsponsoring, grote clubactie en SponsorKliks)
 • Ondersteund door de voorzitter geef jij deze functie vorm
 • Je ontwikkelt een plan met rollen en verantwoordlelijkheden voor de nieuw op te richten sponsorcommissie
 • Je werft, ondersteunf door het bestuur, commissieleden om van de sponsorcommissie een succes te maken.
 • Jij voert de door jouw ontwikkelde (en door het bestuur vastgestelde) sponsorstrategie uit
 • Je monitort en rapporteert periodiek in het bestuur over de resultaten van de ingezette sponsorstrategie. Samen sturen we de strategie zo nodig bij
 • Organiseren van sponsor gerelateerde activiteiten.
 • oezicht houden en zorg dragen voor afspraken die voortvloeien uit sponsorcontracten.
 • Het afleggen van verantwoording via de penningmeester aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
 • Een nauwe samenwerking met De M&C-commissie om er zorg te dragen dat sponsorafspraken haalbaar zijn en worden uitgevoerd.
Jij brengt mee:
 • Je bent een zelfstarter, hebt creatieve ideeën, en kunt het bestuur overtuigen
 • Jij kan anderen enthousiasmeren, motiveren en in beweging krijgen
 • Jij neemt als adviseur deel aan het (maandelijks) overleg van het bestuur
 • Je overlegt met de voorzitter over jouw lopende zaken, en werkt tussendoor zelfstandig
Wij bieden:
 • Gezelligheid en betrokkenheid in een gemotiveerd en ingewerkt bestuurs-team
 • Volop uitdagingen om te laten zien wat je kunt, en wat de waarde is van je ideeën
 • ankbare leden
 • Een mooie functie voor op je cv
Meer informatie of een gesprek? Mail naar Thijs, de voorzitter@kalinko.nl.

 


Download als pdf

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden