corona

Het laatste nieuws van de coronacommissie

Zoals het er nu uit ziet mogen we binnenkort weer gaan volleyballen. Graag informeren we jullie via dit bericht over de coronamaatregelen die gelden bij het weer opstarten van het volleybalseizoen.

De komende tijd blijven de volgende basisregels van kracht:
 • Heb je klachten, blijft thuis en laat je zo snel mogelijk testen via de GGD;
 • Vermijd drukte;
 • Was vaak je handen;
 • Schud geen handen;
 • Ga direct naar huis wanneer tijdens het sporten klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts of plotseling verlies van reuk of smaak.
 • Informeer de club als je het coronavirus hebt. Dit kan via coronacommissie@kalinko.nl. \Vermijd fysiek contact dat niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het juichen bij een overwinningspunt of een wissel.
 • Volg de aanwijzingen in de zaal en de adviezen van de beheerder;
  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst en vertrek;
  • Ouders mogen niet mee in de kleedkamer.
 • Kom je uit een oranje gebied, volg dan de adviezen op om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan en kom dan ook niet naar de volleybal trainingen/wedstrijden. 
Update: aanscherping maatregelen nav klachten van de gemeente vind je hier.
 
Tijdens de trainingen en de wedstrijden hoeven jullie je op het sportveld niet aan de 1.5-meterregel te houden. Buiten het sportveld geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder dat de 1.5-meterregel zoveel mogelijk moet worden gerespecteerd, behalve voor 12-18-jarigen onderling. We vertrouwen erop dat jullie dit ook doen en dat jullie elkaar erop aanspreken, als de aandacht voor de 1,5-meterregel even verzwakt.

De kleedkamers zullen weer open zijn, maar gezien de situatie willen we jullie vragen daar zo weinig mogelijk gebruik van te maken. Kom zoveel mogelijk al omgekleed naar de sporthal en douche zoveel mogelijk thuis. Mocht je in de sporthal locatie-gerelateerde coronavragen hebben, richt je dan tot de beheerder. Deze is vanuit de gemeente de coronaverantwoordelijke op locatie.

Bij wedstrijden willen we graag dat je met je team op de tribune wacht tot jouw veld vrij is. Op de tribune is voldoende ruimte en daarmee voorkomen we drukte in de zaal voor de kleedkamers. Mocht het bij trainingen druk worden voor de kleedkamers, dan verzoeken we jullie ook op de tribune te wachten tot er ruimte is in de zaal.

Voor wat betreft de CMV trainingen willen we ouders vragen zich ook aan de corona-maatregelen te houden. Ouders die tijdens de training in de hal willen blijven, vragen wij om plaats te nemen op de tribune en zich ook daar te houden aan de 1.5-meterregel.

Voel je je verkouden of heb je koorts, blijf dan zeker thuis en laat je testen op het coronavirus. Mocht je besmet zijn met het coronavirus laat het dan even weten aan Mariska Neefjes, voorzitter van de coronacommissie, via coronacommissie@kalinko.nl.  Laat het ook je trainer en team even weten.

Verder is het goed om te weten dat de materialen, zoals ballen, na gebruik niet ontsmet hoeven te worden.

We hopen op een mooi volleybalseizoen. Bij veranderingen in de situatie zullen we jullie uiteraard op de hoogte houden. Heb je naar aanleiding van deze informatie vragen, stel deze aan de coronacommissie via coronacommissie@kalinko.nl