Bericht vanuit het bestuur

Een vooruitblik naar de zomer en het nieuwe seizoen


Beste Kalinkovrienden,

Vanaf 12 maart volleyballen we helaas niet meer. Al meer dan 6 weken staan we niet meer samen op het veld, op de tribune of aan de bar. We proberen allemaal te wennen aan de anderhalvemetersamenleving, maar het gemis van het contact en het samen sporten begint juist nu steeds moeilijker te worden.

Dinsdag 21 april heeft het kabinet in een persconferentie de nieuwe maatregelen m.b.t. het coronavirus aangekondigd. Buitensporten voor jeugd wordt weer toegestaan, binnen volleyballen voorlopig nog niet. Jeugdleden die weer willen volleyballen kunnen bij één van de Scheveningse beachvolleybalaanbieders weer ‘het zand op’.

Er leven vele vragen:

  • Mogen alle leden in september weer binnen volleyballen?
  • Geldt dan ook nog steeds de anderhalvemetersamenleving?
  • Zo ja, hoe ziet dat er voor de volleybalsport uit?
  • Zo nee, hoe dan verder?

Vragen waar op dit moment nog geen antwoorden op zijn. Eventuele financiële en operationele consequenties hiervan zijn op dit moment nog onbekend. Zodra deze inhoudelijk bekend zijn, zullen wij jullie daarover informeren.

Diverse commissies en het bestuur gaan van het positieve uit en zijn druk bezig met de plannen voor komend seizoen. Dat geeft ook weer energie en hoop.
Technische commissies zijn druk met teamindelingen, trainers en coaches.
Het jeugdkamp is verzet naar volgend jaar.
Er wordt een strategie voor de komende drie jaar ontwikkeld en daarvan afgeleid een plan voor het seizoen 2020-2021.
Het bestuur denkt na over ‘Wij zijn Kalinko’ en de daarbij behorende invulling van vrijwilligerstaken zodat iedereen van jong tot oud haar/ zijn steentje bij kan dragen.
Zonder de inzet van actieve leden zou het niet mogelijk zijn om bij Kalinko te volleyballen. Onder andere hierover hebben wij gesprekken met andere volleybalbesturen.

Graag breng ik onder jullie aandacht dat er diverse vrijwilligerstaken op de website vacant staan die we hopen z.s.m. in te kunnen vullen, maar tot op heden is er nog geen enkele reactie gekomen.
Op de achtergrond wordt dus hard gewerkt aan een succesvol 2020-2021-seizoen. Daar kijken we allemaal enorm naar uit.

Uiterlijk zondag 31 mei zullen we jullie weer een update geven over de stand van zaken. Wij hopen dat dan ook duidelijk is wat er komend seizoen wel en niet mogelijk is.

Concrete vragen naar aanleiding van dit bericht kun je richten aan voorzitter@kalinko.nl.

Zorg goed voor jezelf en je omgeving.


Namens het bestuur,
Thijs Mulder,
Voorzitter Kalinko

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden