HERINNERING: ALV op 22 september (via Teams)

Vergeet je niet aan te melden voor de (online) Algemene Ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 22 september 2020 om 19:30 uur.

In verband met corona zal de vergadering online plaatsvinden mbv Microsoft Teams!

Wil je erbij zijn, mail dan naar secretaris@kalinko.nl en dan krijg je voor de start van de ALV de link en de stukken toegestuurd!
We hopen jullie in grote getalen online te mogen ontvangen!

Agenda Algemene Ledenvergadering 22 september 2020 om 19:30

 1. Opening en welkom
 2. Verslag van vergadering 2019
 3. Financiën
 1. Goedkeuring cijfers 2018/2019 obv advies kascommisie
 2. Voorlopig resultaat 2019/2020
 3. Akkoord gevraagd op begroting 2020/2021
 4. Akkoord voor het contributie voorstel
 5. Benoeming van de kascommissie
 1. Kalinko jaarplan 2020/2021
 2. Wij zijn Kalinko
 3. Bestuur aftreden en voordracht

Volgens het tweejaarlijks rooster zijn aftredend

 • Anneke de Jonge
 • Peter Geval
 • Ard Pronk
 • Aletta Eikelboom
 • John Konijn

Twee van de vijf bestuursleden stellen zich opnieuw verkiesbaar.

Het bestuur wil daarom de volgende bestuursleden voordragen

 • Ard Pronk – Operationele zaken
 • Aletta Eikelboom – wedstrijdsecretaris
 • Iris Verheul – marketing, communicatie, IT & sponsoring
 • Rafke Jongen – secretaris
 1. Rondvraag

dutch  german german  polish

zoeken op de site

Onze sponsors

SponsorKliks, gratis sponsoren!

wekelijks de
e-Surruf ontvangen?


Klik dan hier

wil je de
CMV-nieuwsbrief
ontvangen?


Klik dan hier

 

Inloggen

Bestemd voor kaderleden