Enkele belangrijke mededelingen van het bestuur, onder andere over de contributie

Beste Kalinko vrienden,

Het nieuwe jaar is begonnen, maar een volleybalrijke start van 2021 zit er helaas nog niet in. De (sportieve) impact op ons is groot. Wij allemaal kunnen al maanden onze geliefde volleybalsport niet meer uitoefenen, of eraan bijdragen dat andere leden dat kunnen doen. Met opkomende Engelse en Zuid-Afrikaanse coronavarianten lijkt er helaas ook nog voorlopig geen einde aan deze pandemie te komen.

Achter de schermen zijn onze Kalinko vrijwilligers hard aan het werk om te onderzoeken wat wel mag en om dat te organiseren. Of ze zijn zich aan het voorbereiden voor het volgende seizoen. Anderen zijn aan het onderzoeken hoe we Kalinko kunnen organiseren zodat het een sterkere organisatie wordt passend bij deze tijd. Zo bestaan voor deze vrijwilligers nu naast de werkdagen ook de avonden uit Teams of Zoom sessies. Via deze weg wil ik dan ook nogmaals al deze leden bedanken voor hun grote inzet tijdens deze soms zo frustrerende periode.

Contributie en vrijwilligersvergoeding

Zoals jullie wisten zou, als je de contributie per half jaar betaalt, 1 februari de tweede incassoronde zijn. Binnen het bestuur zijn hier gemengde gevoelens over.
Enerzijds draagt het bestuur de plicht om te zorgen voor een financieel gezonde vereniging. Anderzijds trainen en spelen bijvoorbeeld de senioren niet meer sinds 14 oktober 2020.
Enerzijds vallen bepaalde kosten weg, zo is de gemeente op dit moment coulant met aangegane zaalhuurverplichtingen. Anderzijds heeft de Nevobo onze verplichtingen geïncasseerd en is de compensatie van Nevobo op dit moment minimaal. Daarnaast wordt er naar mogelijkheden gezocht en huren we daarvoor bijvoorbeeld buitenlocaties. En misschien wordt het trainingsseizoen verlengd.

Omdat wij op dit moment nog niet kunnen overzien hoe onze financiële status eind seizoen 2020-2021 is, hebben we als bestuur besloten de tweede incassoronde uit te stellen tot begin mei. Dit moment is dan mede afhankelijk van een dan geplande persconferentie van Mark Rutte, zodat we kunnen handelen naar de laatste beschikbare informatie. Dan zullen we als bestuur bepalen of er bijvoorbeeld een eventuele contributie teruggave seizoen 2020-2021 kan worden gecompenseerd met een nog openstaande contributie verplichting.
Daarnaast hebben we als bestuur besloten het uitkeren van vrijwilligersbijdragen aan onze vrijwilligers eveneens uit te stellen tot begin mei. Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven: er is nu te veel onzeker over wanneer we weer kunnen volleyballen en op welke manier. We wachten de ontwikkelingen af en bepalen op een later moment hoe we hiermee om gaan en of aanpassingen nodig zijn.
Wij vertrouwen op jullie begrip hiervoor.

Wij zijn Kalinko: samen!

Ik wil jullie danken voor de steun en hoe jullie in de wedstrijd staan ten opzichte van Kalinko. Daarin lijken we veel op Nederland: iedereen zet zijn of haar beste beentje voor.

We zijn er ons als bestuur van bewust dat we soms lastige besluiten nemen. Gelukkig ervaren we voornamelijk veel begrip vanuit de vereniging.
Mocht je ontevreden zijn of mocht je overwegen om bijvoorbeeld contributiebetaling te blokkeren of terug te boeken: ga dan met het desbetreffende bestuurslid of TC lid, dat voor jouw onderwerp het aanspreekpunt is, het gesprek aan.
Hier zie je wie je waarvoor kunt benaderen. Benader bijvoorbeeld Dana onze penningmeester als je in financieel zwaar weer zit, ze overlegt graag met je welke mogelijkheden er zijn.

Voel je je niet veilig om hun te benaderen, ga dan in gesprek met onze vertrouwenspersonen Michelle of Dennis. Of dit nu over contributie gaat of over bijvoorbeeld het reilen en zeilen binnen je team of de omgang met je trainer of coach. Hier zie je hoe je Michelle of Dennis kunt benaderen.

Bied daarnaast je helpende had aan, op welk gebied dan ook. Uiteindelijk zijn wij een vereniging die gedraaid wordt door vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten. Kijk af en toe ook eens bij de vacatures of er een vrijwilligersfunctie is die bij je past.

Wij doen ons best en samen komen we deze periode door.
Samen zorgen we ervoor dat onze mooie vereniging krachtiger deze pandemie uitkomt.

Mede namens het voltallige bestuur van Kalinko.
Blijf gezond!

Thijs Mulder,
Voorzitter Kalinko