Om alle vrijwilligersfuncties goed bezet te krijgen én eerlijk te verdelen, gaan we werken met een nieuw systeem: het Kalinko-Functieshuis.

Wat betekent dat voor jou?

Van bestuur en wedstrijdsecretariaat tot en met teamouders en vaste tellers: onze vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers.  En iedereen gaat daaraan zijn of haar steentje bijdragen!

Tijdens de afgelopen ALV  is besproken dat er een nieuw puntensysteem gaat komen om zo hopelijk meer vrijwilligers te binden aan Kalinko.

Wat betekent het precies?

De afgelopen tijd is er achter de schermen hard gewerkt om een overzicht te maken van alle vrijwilligerstaken die bij onze vereniging worden gedaan. Zo kunnen we beter zien wie wat doet. En of de taken eerlijk verdeeld zijn.

Elke taak heeft een aantal punten toegekend gekregen op basis van de tijd die je ermee kwijt bent en hoeveel verantwoordelijkheid erbij komt kijken. Dat gaat van 20 punten voor de zwaarste functies tot 5 punten voor de lichtere taken. 

Wat wordt er van jou verwacht?

In principe is het de bedoeling dat ieder lid van Kalinko een vrijwilligerstaak op zich neemt die bij hem of haar past.  Die taak of functie heeft een bepaald aantal vrijwilligerspunten, en per team worden die bij elkaar opgeteld. Ieder team zal samen een minimaal aantal vrijwilligerspunten moeten halen. 

Hoe je dat als team invult, bepaal je in onderling overleg. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om ieder teamlid een kleinere taak te laten oppakken. Maar je kunt ook afspreken dat een paar teamleden een grote vrijwilligerstaak op zich nemen. Wil je een taak niet in je eentje doen, maar met bijvoorbeeld een teamgenoot? Geen probleem! Dan kunnen jullie samen de punten van die desbetreffende taak verdelen. Als je maar als team voldoende punten haalt.

Hoe wordt alles bijgehouden?

Op onze website zal gedurende het seizoen een overzicht worden gemaakt van de ‘scores’ van ieder team. Van ieder team is dan te zien welke taken de teamleden op zich hebben genomen en wat de score is van het team bij elkaar opgeteld. Iedereen kan dus zien of jouw team voldoende vrijwilligerstaken doet.

Overigens zijn er ook ‘gewone’ taken, zoals zaaldienst, waar je geen aparte punten voor krijgt. Die horen er gewoon bij, voor iedere speler en voor ieder team. Trainers kunnen kiezen: zij kunnen zoals normaal een trainersvergoeding ontvangen óf kiezen voor vrijwilligerspunten die dan aan het team worden toegekend. 

Wat als een team te weinig doet?

We gaan ervan uit dat ieder team de verantwoordelijkheid voelt om zich voor de vereniging in te spannen. Bovendien wil je toch niet bekend staan als het team dat in gebreke blijft? 

De vrijwilligersmanager zal een team dat nog niet voldoende doet daarop aanspreken. En geschikte vacatures of taken aandragen. Als teams toch achterblijven, dan zullen ze bijvoorbeeld meer worden ingedeeld om zaaldienst te draaien. Maar natuurlijk hopen we dat dat niet nodig zal zijn!

Hoe verder?

Het is natuurlijk even wennen, deze nieuwe manier van werken. En we kunnen ons voorstellen dat het niet eenvoudig is, dit systeem met scores en wegingen. In de opstartfase zullen we er zo goed mogelijk over communiceren, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat de bedoeling is. Uiteindelijk hopen we dat het in de loop van het volgende seizoen voor iedereen ‘normaal’ is. En dat we allemaal ons steentje bijdragen aan onze mooie vereniging!