Vanaf 9 mei zullen er groepstrainingen georganiseerd worden waarbij wordt gekeken hoe de teamsamenstelling er volgend seizoen het beste uit kan zien. 

Hierbij wordt gekeken naar niveau, spelplezier en beleving. Vanzelfsprekend kennen we de jeugdleden al uit het afgelopen seizoen, ook die kennis nemen we mee.
Let op: voor sommige jeugdleden betekent dit dat deze groepstrainingen op een andere dag/tijd plaatsvinden dan de reguliere trainingen het afgelopen seizoen. Bekijk onderstaande informatie dus goed!

Tijdens de meivakantie (23 april tot 8 mei) wordt het reguliere trainingsschema nog gevolgd, met uitzondering van Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag (5 mei). Bij een te lage opkomst vanwege de vakantie kan een trainer, in overleg met het team, besluiten de training te laten vervallen.

Jongensteams

De jongensteams trainen in de twee weken na de meivakantie (9 - 22 mei) zoveel mogelijk volgens het bestaande trainingsschema. De jongens uit N6 3 trainen mee met jongens C2/3. ZIj hebben hierover al apart bericht gehad.

N6-teams

Alle huidige N6 meisjes trainen nog één keer in hun huidige teams op maandag 9 mei vanaf 17:15 uur in Houtrust. De N6-meisjes die naar de C doorschuiven, trainen dan op woensdag 11 mei hun eerste groepstraining gericht op volgend jaar C. Voor de N6 meisjes die niet doorschuiven naar de C, is na maandag 9 mei het seizoen afgesloten.

Meisjesteams

MC12

MC34

MC56

MB1

MB23

MB45

MA12

MA3

Jeugdleden die naar de senioren gaan, krijgen daar apart bericht over.

Weet je nu al dat je gaat stoppen met volleyballen bij Kalinko?
Meld dit dan zo snel mogelijk bij de ledenadministratie.

De jeugd TC streeft ernaar om de concept teamindeling halverwege juni te kunnen publiceren op de website. De groepstrainingen vinden plaats tot 21 mei.
Mocht je tussendoor vragen hebben, mail dan naar het onderstaande mailadres.

Jeugd-TC (jeugd@kalinko.nl)