Nieuws van de TC over de laatste weken van dit seizoen en de voorbereiding voor het nieuwe seizoen

Trainingen seizoen 21-21

Het seizoen 21-22 is bijna ten einde. In de weken van 23 en 30 mei is er nog in beperkte mate ruimte beschikbaar om te trainen. Het betreft de dinsdag-, woensdag- en donderdagavonden in sporthal Houtrust. Sporthal Gaslaan is met ingang van 23 mei a.s. niet meer ingehuurd. Een trainingsschema voor de laatste 2 weken wordt in dit weekend op de website geplaatst.

Voorlopige opstellingen en trainingsschema 22-23

Op dit moment zijn de technische commissies in overleg met de betrokken trainers bezig om een voorlopige indeling van de teams te maken voor het komende seizoen. Ook wordt gewerkt aan een voorlopig trainingsschema. Er wordt gestreefd naar publicatie van zowel de opstellingen als het trainingsschema medio juni. 
Leden die volgend seizoen niet meer bij Kalinko willen volleyballen wordt verzocht zich op korte termijn af te melden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@kalinko.nl. Daarmee wordt voorkomen dat in de voorlopige opstellingen namen worden vermeld van spelers/speelsters die volgend jaar niet meer zullen spelen.

De Technische Commissies