Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter tc, wedstrijdsecretariaat en een pr & communicatie lid.
Zij komen maandelijks bijeen om de lopende zaken te bespreken en beslissingen te nemen.
Het bestuur wordt onder andere ondersteund door de vertrouwenspersonen en een juridisch adviseur.
Vacature
Voorzitter
Rafke Jongen
Secretaris
Frank Pronk
Financiële Administratie
(Penning­meester)
Vacature
TC voorzitter
Ard Pronk
Voorzitter Operationele zaken
Aletta Eikelboom
Voorzitter
Wedstrijd­zaken
Iris Verheul
Voorzitter M&C & Sponsoring
Vacature
Voorzitter vrijwilligerszaken
Peter van der Loo
Juridisch adviseur
Vacature
Verzekeringsadviseur
Dennis den Os
Vertrouwenspersoon
Michelle den Os
Vertrouwenspersoon
Deze commissie bestaat uit zowel ledenadministratie en financiële administratie.
Zij zorgen er binnen Kalinko voor dat:
 • Beleidskaders worden opgesteld
 • De ledenlijst wordt beheerd
 • Nieuwe leden worden aangemeld en spelerspassen worden geregeld
 • Boetes vanuit de bond worden beoordeeld
 • Teambudgetten worden verdeeld
 • De contributie, sponsorgelden en subsidies worden geïnd
 • Kwartaalrapportages worden opgesteld
 • Trainerscontracten en VOG aanvragen worden gearchiveerd
Dit gaat soms in overeenstemming met het wedstrijdsecretariaat, TC en bestuur

Frank Pronk
Manager verenigingsadministratie
Frank Pronk
Financiële administratie
(Penning­meester)
Vacature
Coördinatie trainerscontracten / VOG trainers & coaches
Arend Bosscher
Ooievaarspasadministratie
Vincent Kuiper
ledenadministratie medewerker
(senioren)
 
Dick Bouman
ledenadministratie medewerker
(CMV, recreanten)
 
Marielle Schonk
ledenadministratie medewerker
(Jeugd)
 
...
Lisanne Visser
Arnout Verheij
De commissie wedstrijdzaken bestaat uit 3 onderdelen; wedstrijdplanning, zaaldienst en zaalhuur.
Deze commissie:
 • Maakt jaarlijks het wedstrijdschema
 • Geeft de zaalbeschikbaarheid door aan de Nevobo
 • Geeft teams op voor de bekercompetitie
 • Werkt samen met de scheidsrechters coördinatoren en de penningmeester
 • Zorgt dat we in de hal kunnen trainen en spelen
 • Maakt het zaaldienstrooster en stelt zaaldienstinstructies op
Aletta Eikelboom
Voorzitter
Wedstrijdzaken
Jessica Lont
Wedstrijd­secretaris
senioren & jeugd
Eugenie Kops
Wedstrijd­secretaris
senioren & jeugd
Dick Bouman
Wedstrijd­secretaris
recreantencompetitie
Yentl van Iperen
Zaaldienstcoordinatie
Silvia van der Pol
Zaaldienstcoordinatie
Chantal Zanoni
Zaalhuur
De coronacommissie coördineert en stuurt Corona gerelateerde zaken aan. Ze leveren een bijdragen aan het opstellen van beleidskaders en besluitvorming over vraagstukken. De contactpersonen voor Corona gerelateerde zaken zijn Gemeente Den Haag en Nevobo
De arbitragecommissie coördineert de indeling van de scheidsrechters. Ze bewaken de kwaliteit van onze scheidsrechters. Ook organiseren ze scheidsrechters cursussen, werven ze scheidsrechters en onderhouden ze contact met de Nevobo i.v.m. leveringsplicht scheidsrechters.
Leontien van der Bent
Scheidsrechters­coördinator
Josine Rawee
Scheidsrechters­coördinator
Peter van der Loo
Scheidsrechters­begeleiding
De Technische commissie zorgt er vooral voor dat alle leden de juiste aandacht krijgen die ze verdienen. Elk commissielid heeft zijn/haar eigen focusgroep.
De commissie:
 • Stelt samen met de trainers de trainingsplanning op
 • Monitort de ontwikkeling van spelers en kijkt naar eventuele doorstroming
 • Zorgt er samen met de ledenadministratie voor dat nieuwe leden goed terecht komen
 • Zorgt er samen met anderen voor dat elk team een trainer en eventueel coach heeft
 • Zorgt ervoor dat geselecteerde jeugd mee kan doen aan het NOJK
Vacature
TC-Voorzitter
Nathan Adrichem
Coördinator Technisch beleid
Nathan Adrichem
Administratief Coördinator Meisjes
Kasja Kortekaas 
Administratief Coördinator Jongens
Jessica Grootveld
Coördinator NOJK
 
Peter Geval
TC-lid dames prestatielijn
DS1, DS2, MA1, MB1, MC1, MC3
Rob Bakker
TC-lid Dames breedtesport
DS3 t/m DS9
Nidal al Qaq
TC-lid Heren/Jongens prestatielijn
Joni van Deursen
TC-lid Heren breedtesport
Eline Koopman
TC-lid Heren breedtesport
Dick Bouman
TC-lid Recreanten
Jan Roelofse
TC-lid Recreanten
Tessa Petri 
TC-lid Meisjes A/B breedtesport
MA2,MA3,MB2,MB3,MB4
Janne Petri 
TC-lid Meisjes A/B breedtesport
MA2,MA3,MB2,MB3,MB4
Lieke de Jong 
TC-lid CMV Niveau 6
 
Emily Schonk 
TC-lid Meisjes C
 
Vacature 
TC-lid Jongens A/B/C en N6 breedtesport
 
Natasja van Weverwijk 
Coordinator CMV 1-3
 
Annemieke Klinkenberg 
Coordinator CMV 4-5
 
Ook zonder de materiaalcommissie kunnen wij niet volleyballen. Zij zorgen ervoor dat er voldoende materialen aanwezig zijn, zoals ballenbakken, netten en volleyballen. Vooraf aan het seizoen zorgen ze dat elk team genoeg ballen heeft en aan het eind van het seizoen wordt er gekeken wat er nog mist.
Zonder activiteitencommissie hebben we geen verenigingsbrede sociale activiteiten; feesten, Pub Quiz, iets leuks op thuisdagen etc. Aan de hand van het beschikbare budget en de inkomsten van sponsoren organiseren zij activiteiten.
Deze commissie zorgt voor regelmatige communicatie via onze verschillende kanalen. Zo sturen ze de E-surruf, werken ze de website bij en zetten ze berichten op Instagram en Facebook. Ook controleren zij teksten die aangeleverd worden door andere leden
Iris Verheul
Voorzitter Marketing en Communicatie­commissie
Mathèl Smit
vrijwilliger Marketing en Communicatie­commissie
Romeo Tuinman
e-Surruf
Frans Hamelink
Website
Tianne van Dam
Sociale media
De sponsorcommissie zorgt dat de club naast contributie ook andere inkomsten krijgt om activiteiten van te organiseren, materiaal aan te schaffen of om trainers te kunnen betalen. Zij zorgen dat er met SponsorKliks en de Grote Club Actie geld wordt opgehaald, maar ook sponsorwerving.
Nico Dillingh
sponsorwerving & sponsorbehoud
Chris Malipaard
sponsorwerving & sponsorbehoud
Niels Noorlander
Administratie sponsorcontracten
Sanne de Rooij
Organisatie Sponsoractiviteiten
Sanne van Rijn
Grote Club Actie
....
Manager
Vacature
 
Lid
Vacature
 
Lid
Vacature
 
Lid
Vacature
 
Lid
Vacature
 
Lid
Vacature
 
Lid
Vacature
 
De jeugdkamp commissie organiseert het jeugdkamp elk jaar voor de gehele jeugd. Zij regelen de locatie, de aanmeldingen, het vervoer, veel activiteiten en begeleiders.