15 vrijwilligerspunten

Kalinko heeft afgelopen jaar het Kalinko puntensysteem geïntroduceerd. Er is destijds inzichtelijk gemaakt welke vrijwilligerstaken de verschillende teams al uitvoeren en daar is een waardering aangegeven. Dit wordt bijgehouden in een lijst en vervolgens verwerkt op de website - Dit is allemaal te zien op de vrijwilligerspagina. Iris, Thijs en Nathan zijn op zoek naar een Kalinkolid of ouder die dit over kan nemen. Deze taak zou ook in een duovorm kunnen.

De taak houdt in dat je deze lijst met ingevulde vrijwilligerstaken bijhoudt n.a.v. wijzigingen. Het is hierin belangrijk dat je contact hebt met de TC's, van hen hoor je of iemand een taak neerlegt of juist gaat oppakken. Dit kost ongeveer eén á twee uur per week en kan gewoon vanuit huis. Dit is de ideale vrijwilligerstaak waar je niet persé in de hal aanwezig hoeft te zijn maar vanuit huis je steentje kunt bijdragen aan de vereniging.

Ben je nieuwsgierig en wil je één van ons spreken voor meer informatie? Stuur dan een mail naar vrijwilligerspunten@kalinko.nl