Hieronder allereerst de laatste actuele roosters

Bestandsnaam Grootte Datum & Tijd
An Adobe Acrobat file 2021_Kalinko_zaaldienst_veldschema_17-9 118.04 KB 2021-09-12 21:36:20

 

De zaaldienst zorgt voor het goed verlopen van de wedstrijden en is gastheer voor de bezoekende teams.

We maken gebruik van het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Lees deze instructie GOED DOOR om erachter te komen hoe je precies het DWF dient te gebruiken.

Naast het opbouwen van de velden is daarom ook de aankleding van de zaal van belang. Dit alles kun je vinden in de ‘zaaldienstkist’ die bij de beheerder staat.

 • bordjes op de kleedkamers (1 en 2 Kalinko, 3 en 4 Gasten)
 • wedstrijdtafel met aanduiding ‘wedstrijdleiding’ en banier
 • vlaggen aan de tribune aan de kopse kant van de zaal (‘Kalinko‘ en ‘Welkom in Houtrust’)

Behalve het leveren van tellers en scheidsrechters is ook iemand nodig die de algemene leiding heeft. Zorg dat de jeugdleden instructie krijgen over op- en afbouwen. Ze willen graag helpen, maar weten vaak niet goed wat ze moeten doen.

Zaaldienst vrijdag

 • De zaaldienst op vrijdag wordt uitgevoerd door één seniorenteam, dat de gehele avond aanwezig is.
 • De C-jeugd draait uitsluitend zaaldiensten op zaterdag

Zaaldienst zaterdag

 • De zaaldienst op zaterdag bestaat uit maximaal vier wedstrijdblokken, die doorgaans beginnen om 12:30, 14:30, 16:30 en 18:30 uur. Afhankelijk van het aantal blokken worden er één of twee zaaldienstteams aangewezen. In het rooster staat aangegeven welke blokken door welk team gedaan worden.

Zaaldienst zaterdag met N6-wedstrijden (CMV-competitie)

 • Op een aantal speeldagen worden zgn. N6-wedstrijden gespeeld, dit is een competitie voor de oudste CMV-jeugd. Bij deze wedstrijden wordt een veld van 6 bij 6 meter gebruikt. Het zaaldienstteam dient dit veld af te plakken. Dit kan m.b.v. het touwt en de speciale lijnentape die in de zaaldienstkist zitten. Het touw heeft een markering op 6 meter. Plaats deze vanaf de zijlijn op de middenlijn en plak op het einde de hoek af. Vervolgens vanaf de middenlijn op de zijlijn het einde afplakken, en dan vanaf de zijlijn de andere hoek van de achterlijn markeren. Tape zo eerst alle hoeken af en trek vervolgens de banen ertussen
 • De regels voor CMV-volleybal, niveau 6 vind je hier.
 • Bij de N6-wedstrijden zullen ouders en verzorgers zelf tellen.
 • De A- en B-jeugd draagt zorg voor de scheidsrechters.

Veldindeling, veldopbouw en –afbouw

 • De zaaldienstcoördinatie bepaalt vooraf op welke velden welke wedstrijden gespeeld worden en zorgt dat er een zaalschema in de hal aanwezig is. Deze schema’s worden ook op de Kalinko-website gepubliceerd, namelijk hier
 • Op vrijdag met aanvangstijd 19.00 uur worden altijd 4 velden opgebouwd (grijze lijnen), ook al zijn er maar drie wedstrijden gepland. Dit om evt. uitloop van wedstrijden op te vangen, waarop de kans groter is nu er evt. een extra 4e of 5e set wordt gespeeld. We dienen de zaal om 23.00 uur te verlaten. Als we de zaal later verlaten krijgt de vereniging een boete.
 • Als in de eerste ronde een wedstrijd uitloopt en er is de tweede ronde een vrij veld, dan wordt de wedstrijd verplaatst naar het vrije veld. Als daar meerdere teams voor in aanmerking komen bepaalt de zaaldienst welke wedstrijd wordt verplaatst.
 • Op zaterdag worden in principe drie velden opgebouwd (gele lijnen) Soms lukt dit niet. Dan starten we met 4 velden en moet de zaal snel tussen twee speelrondes worden 'omgebouwd'.
 • De zaal staat een half uur voor aanvang van de wedstrijden tot onze beschikking. De velden dienen dan meteen te worden opgebouwd.
 • De thuisspelende seniorenteams zijn verantwoordelijk voor de opbouw van hun eigen veld.
 • De zaaldienstteams zijn verantwoordelijk voor de opbouw van de velden waarop jeugdteams spelen, het neerzetten van de scheidsrechtersstoelen, tafels, stoelen en telborden. Tevens meten zij de nethoogtes op. Ook zorgen zij voor het tussentijds wijzigen van de nethoogte.
 • Het zaaldienstteam zorgt in samenwerking met de laatstspelende teams voor het afbouwen van de velden.
 • De velden dienen uiterlijk 20 minuten voor aanvang van een wedstrijd speelklaar te zijn.
 • Bij de C-jeugd gelden in de tweede en derde klasse enkele andere regels:
  • Het veld is 7 meter lang i.p.v. 9 meter.
  • Een speler mag maar drie keer per beurt serveren, daarna moet er doorgedraaid worden.
  • Nethoogte: 2.10 meter zowel voor jongens als meisjes.
  • Er zijn geen wezenlijk andere spelregels van toepassing, d.w.z. net- en voetfouten en te lang contact affluiten. Erken dat de C-spelers in veel gevallen moeten wennen aan de spelregels en probeer het educatieve element goed tot z’n recht te laten komen.

Start en einde wedstrijden

 • Wedstrijden moeten op tijd beginnen om uitloop te voorkomen. Zorg er dus voor dat de teams op tijd beginnen met inlopen/inspelen.
 • Indien een team te laat is overlegt de betreffende scheidsrechter met de zaalcoördinator.
 • De 20:45 uur-wedstrijden beginnen om 20:45 uur of uiterlijk 15 minuten nadat de voorgaande wedstrijd is afgelopen.
 • Het inspeelrecht is niet van toepassing voor teams die te laat komen.
 • Op vrijdag moet de zaal om 23.00 uur leeg zijn! Als we de zaal later verlaten krijgt de vereniging een boete!!

Voor alle wedstrijden op vrijdagavond geldt:

 • Kom ruim op tijd en ga zo snel mogelijk inspelen.
 • Voor de zaaldienst geldt dat deze op tijd de zaal opbouwt en de hele avond zorgt dat teams tijdig gaan inspelen en hun wedstrijd beginnen.
 • Is je eigen veld nog niet vrij, ga dan vast (in)spelen op een veld dat wel vrij is.
 • Informeer ook de teams die te gast zijn, dat er tijdig moet worden begonnen.
 • Scheidsrechters (en natuurlijk ook spelers) worden gevraagd om het inspelen en inslaan op vrijdagavond te beperken, dusdanig dat wedstrijden stipt op tijd beginnen.
 • Om 23.00 uur moeten wedstrijden zijn gestopt, de zaal leeg en opgeruimd zijn.
 • Wedstrijden die om 22:55 uur nog niet zijn afgerond worden door de scheidsrechter gestopt. Het voltallige spelende Kalinkoteam is vervolgens verantwoordelijk om samen met de zaaldienst het veld z.s.m. af te breken, de zaal op te ruimen en te zorgen dat om 23:00 uur iedereen uit de zaal is. Verstandig is om na 22:40 uur geen nieuwe set meer te beginnen. De wedstrijd wordt op een latere datum afgerond.

Alle teams, coaches en scheidsrechters op vrijdagavond zijn voor bovenstaande verantwoordelijk. Ook degene die vroeg in de avond een wedstrijd hebben wordt dringend gevraagd rekening te houden met het feit dat na jouw wedstrijd nog andere wedstrijden worden gespeeld. Realiseer je, dat als je als team bovenstaande niet doet, je daarmee jezelf maar ook andere teams benadeelt.

Let op: indien een wedstrijd moet worden afgebroken, voer de uitslag zoals deze op het moment van stoppen is, digitaal in via de DWF (meer toelichting, zie hieronder). Laat z.s.m. aan de wedstrijdsecretaris weten dat de wedstrijd is afgebroken, zodat deze een nieuwe datum kan inplannen: wedstrijdsecretaris@kalinko.nl

Digitale Wedstrijd Formulier

 • Bij de beheerder Houtrust zijn vier tablets aanwezig voor het online registeren van de wedstrijdresultaten. Het zaaldienstteam is verantwoordelijk voor de apparatuur en wordt aangesproken als de tablets aan het einde van de zaaldienst niet zijn geretourneerd. Ga zorgvuldig om met de tablets en meldt eventuele schade/technische problemen z.s.m. aan zaaldienst@kalinko.nl
 • Aanvoerders ‘halen’ voor de wedstrijd online hun teamgegevens op. Eventueel ontbrekende spelers in het systeem kunnen handmatig worden toegevoegd.
 • De zaaldienst en scheidsrechter controleert de gegevens van het DWF (met spelerskaarten). Als alles gecontroleerd is start de wedstrijd door ‘Live Bijhouden’ aan te klikken.
 • Tijdens de wedstrijden worden de opstelling, service, gescoorden punten, time-outs en eventuele straffen direct ingevoerd door de teller.
 • Na de wedstrijd worden gegevens (uitslag, setstanden, spelers en toegekende kaarten) zorgvuldig gecontroleerd door teller en scheidsrechter.
 • Als alles akkoord is tekenen aanvoerders en scheidsrechter het DWF en wordt deze verzonden door op het knopje verzenden te klikken.
 • Voor meer informatie zie de uitgebreide handleiding. LEES DEZE GOED DOOR! Als je weet hoe het moet is het een koud kunstje, maar het is wel noodzakelijk om de instructies vooraf door te nemen. De instructie zit ook in de zaaldienstmap.
  Mocht je vragen hebben, mail deze dan z.s.m. naar zaaldienst@kalinko.nl. We raden iedereen aan om alvast te oefenen met het DWF.
  Om dat te doen kun je inloggen op de demoversie. Meer info, kijk ook het instructiefilmpje

LET OP: de aanvoerders zijn verantwoordelijk voor het afronden van het DWF (en dus niet het zaaldienstenteam!). Mocht er het online registreren van de resultaten op een of ander niet lukken, dan zijn de aanvoerders verantwoordelijk voor het doorgeven van het probleem aan zaaldienst@kalinko.nl. Geef tevens zoveel mogelijk informatie mee, zoals setstanden, waarom het niet lukte in te voeren etc.  

Tips!

 • Wat doe je als je last hebt van een technische storing of internet loopt vast?
  Mocht je onverwacht niet digitaal verder kunnen dan moet de wedstrijd verder worden geregistreerd op een papierenformulier. Is de registratie incorrect, noteer dit dan bij opmerkingen in het DWF en meldt dit aan de zaaldienst via zaaldienst@kalinko.nl.
 • Hoe zit het met CMV wedstrijden als de teller een ouder of reserve speler is en geen relatiecode heeft?
  Digitaal registreren van de wedstrijd is mogelijk door de knop in het DWF ‘niet alle officials zijn aanwezig’ aan te vinken, en hier over een opmerking te maken in het DWF.

   

 • Zie hier een overzicht met de meest gestelde vragen over het DWF (en antwoorden).

We zijn erg benieuwd naar jullie ervaringen met het DWF. Niet tevreden of juist heel blij de nieuwe methode, laat het ons weten via zaaldienst@kalinko.nl.

Fluiten

 • De scheidsrechter controleert de gegevens van het ingevulde DWF vooráf en na de wedstrijd.
 • Het ingedeelde zaaldienstteam zorgt er zelf voor dat uit hun midden de licentiescheidsrechters de betreffende wedstrijden fluiten. De codes V4, V5 en V6 worden door thuisfluiters gefloten.
 • Als er onvoldoende licenties aanwezig zijn in het team om de wedstrijden te fluiten dient het verantwoordelijke zaaldienstteam zelf zorg te dragen voor vervanging uit een ander team.
 • Alleen de tweede divise (Dames 1) en de promotieklasse (Dames 2 en Heren 1) wordt door aangewezen Nevobo-scheidsrechters gefloten.
 • Als er geen Nevobo-scheidsrechter is: vraag iemand in de hal of uit het eigen zaaldienstteam. Ook kan iemand gebeld worden van de lijst in de map. Een invalscheidsrechter met een code lager dan die aangewezen is, moet geaccepteerd worden, 2 codes lager alleen met instemming van beide partijen.
 • Scheidrechters: neem je eigen fluit mee! Vergeet ook niet je witte scheidsrechterstrui en sportschoenen.
 • Lees nog even de actuele spelregels door als je moet fluiten.
 • Voor vragen over de scheidsrechters kan je terecht bij scheidsrechterscoordinator@kalinko.nl
 • In dit overzicht vind je per team informatie over scheidsrechtercodes en nethoogtes.

Tellen

 • Neem jeugdteams bij de hand om ze te leren hoe het tellen en het DWF werkt (opleiden). Ze kunnen minimaal de telbordjes omdraaien.
 • Als je denkt dat oudere jeugdteams zelfstandig kunnen tellen, stem dit dan vooraf af en verzeker je ervan dat er voldoende jeugdleden aanwezig zullen zijn.
 • Het seniorenteam blijft verantwoordelijk voor de telbeurt (m.u.v. de N6-teams welke worden gefloten door de A- en B-jeugd en geteld door de ouders).
 • Let op: afgesproken is om in principe voor alle wedstrijden de versie ‘live bijhouden’ te gebruiken. 
  Bij dames 1 is het verplicht)

Wedstrijdballen

 • Er zijn geen wedstrijdballen beschikbaar om te gebruiken voor de wedstrijden. Het thuisspelend team dient de beste bal uit de eigen ballentas te gebruiken, uiteraard na goedkeuring door de scheidsrechter.

Nevobo-boetes

Boetes voor het ontbreken van gegevens of het niet juist afronden van het DWF worden doorberekend aan het betreffende team.  

Verantwoordelijke zaaldienst

 • Als je zaaldienst hebt, heb je ook een “politieagenten”-taak:
  • Teams moeten hun eigen rommel opruimen!!
  • Wijs de teams en bezoekers erop dat ze niet met buitenschoenen aan de zaal in mogen!!
  • Laat ouders en supporters op de tribunes plaatsnemen en niet in de zaal.

Inhoud zaaldienstmap

 1. algemene instructie
 2. net/veld/sets
 3. kleedkamers
 4. plattegrond zaal
 5. veld-indeling
 6. tablets (bij de beheerder) + instructies DWF 
 7. scheidsrechterscoderingen
 8. handboek competitie Nevobo

Heb je opmerkingen over deze instructie of de zaaldienst in het algemeen? Graag mailen naar zaaldienst@kalinko.nl

Dank!